Darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Potrzebne dane:

  • dane osobowe darczyńców i obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr ważnego dowodu osobistego lub ważnego paszportu, PESEL, adres zameldowania)
  • wartość rynkowa lokalu,

Potrzebne dokumenty:
  1. zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
  2. numer księgi wieczystej, jeżeli została ona założona,
  3. podstawa nabycia lokalu przez aktualnego właściciela, np. przydział, wypis aktu notarialnego , zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia, odpis prawomocnego postanowienia sądu, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
  4. jeśli lokal został nabyty w drodze dziedziczenia, a także w drodze darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności dokonanych po 1 stycznia 2007 roku, niezbędne będzie zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia,
  5. przy zawieraniu umowy przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa

Kancelaria Notarialna

Ewa Bogaczyk

przeniesiona na ulicę Mickiewicza 12

(za rogiem z prawej strony budynku)

Call Now Button