Fundacja

ZAŁOŻENIE

Potrzebne dane:

  • dane Fundatorów, to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli Fundatorem ma być osoba prawna (lub inny podmiot) – pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby
  • firma Fundacji
  • siedziba Fundacji (miejscowość)
  • cele Fundacji
  • sposób realizacji celów Fundacji
  • oznaczenie, czy Fundacja będzie miała możliwość prowadzenia działalności gospodarczej
  • przedmiot działalności Fundacji (np. wskazanie numerów PKD) – jeśli Fundacja będzie miała możliwość prowadzenia działalności gospodarczej
  • wysokość funduszu założycielskiego, a także sposób jego wniesienia (wkład pieniężny, wkład niepieniężny – opis); jeśli Fundacja będzie prowadziła działalność gospodarczą oznaczenie kwoty przeznaczonej z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą (nie mniej niż 1.000 zł).

Kancelaria Notarialna

Ewa Bogaczyk

przeniesiona na ulicę Mickiewicza 12

(za rogiem z prawej strony budynku)

Call Now Button