Odrzucenie spadku

  1. dane osobowe osoby odrzucającej spadek (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania,
  2. odpis skrócony aktu zgonu
  3. jeśli są Państwo dalszymi spadkobiercami – wypisy aktów notarialnych zawierających oświadczenia o odrzuceniu spadku złożone przez poprzednich spadkobierców
  4. jeśli chcą Państwo odrzucić spadek przypadający małoletniemu dziecku – zezwolenie sądu opiekuńczego na dokonanie tej czynności w imieniu małoletniego oraz odpis aktu urodzenia dziecka 

oraz imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania pozostałych spadkobierców.

Kancelaria Notarialna

Ewa Bogaczyk

przeniesiona na ulicę Mickiewicza 12

(za rogiem z prawej strony budynku)

Call Now Button