dokumenty

Poniżej przedstawione są standardowe wykazy dokumentów potrzebnych do najczęściej dokonywanych czynności, jednak w celu weryfikacji poprawności dokumentów, polecamy bezpośredni kontakt z Notariuszem. Na etapie przygotowania projektu aktu notarialnego wystarczające jest dostarczenie dokumentów do kancelarii drogą elektroniczną (notariuszbogaczyk@gmail.com), jednak najpóźniej w dniu zawarcia aktu konieczne jest przedłożenie notariuszowi oryginałów dokumentów.

Podstawowe informacje konieczne do dokonania czynności w formie aktu notarialnego pogrupowano poniżej:

Call Now Button